Fikirtepe, Fikri Olan Var mı?

Yıllardır gündemde olan bir konu Fikirtepe. Bulunduğu konum itibariyle müteahhitlerin dikkatini çeken bir semt. Fikirtepe’de bulunan düzensiz yapılanmaların ortadan kaldırılması, sorunların giderilmesi ve bölgede yaşayanlar mağdur edilmeden bir çözüm üretilmesi gereği üzerinde duruldu.

Sağlıksız, düzensiz ve estetikten uzak mevcut yapılanmanın ortadan kaldırılmasına herkes destek verdi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinde düzenlenmiş bulunan kentsel dönüşüm imkanı üzerinden çözüm arandı. 17.6.2010 tarih ve 5998 sayılı Kanunla Belediye Kanununun 73.maddesi yeniden düzenlendi ve Büyükşehir Belediyelerine verilen yetkiye vurgu yapıldı. Kanunda yer alan yetkiler doğrultusunda, İstanbul Kadıköy İlçesi Fikirtepe semtinde kentsel dönüşüm uygulanması konusunda tarafların katılımıyla ortak bir zeminde anlaşma sağlandı ve dönüşüm uygulamaları başladı. Okumaya devam et Fikirtepe, Fikri Olan Var mı?

GEZİYE ÇIKAN HUKUK

Lütfen yazıyı bütünüyle okuyunuz!

Gezi Parkında yapılmak istenen/yapılanlar konusunda sivil inisiyatifin ortaya konulması demokratik toplum ve kültür açısından son derece önemlidir. Kişi başına düşen aktif yeşil alanın cm karelerle ifade edildiği bir kentte, gezi parkının önemi açıktır. Gezi parkı konusunda toplumun ortaya koyduğu demokratik tepkiyi sonuna kadar desteklemekle birlikte, yapılan/yapılmak istenen uygulamanın hukuka aykırılığını ortaya koymak açısından konunun hukuki yönünü de irdelemekte yarar görmekteyiz. Hukuki duruma bakılacak olursa; Gezi Parkı Beyoğlu Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Sit alanlarında uygulama, konusunda uzman ve özerk koruma kurulu kararlarıyla yapılmak zorundadır. Bu zorunluluk Anayasanın 63.maddesi ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan doğmaktadır. Sit alanlarında bulunan ağaçlar da, koruma altındadır. Sit alanlarında bir tarihi yapının yeniden yapılabilmesi(ihyası) için, orijinal yerinde, orijinal yapım tekniği, orijinal malzemesi, orijinal boyutları ve cephe formunun tespit edilmesi ve tescilinin yapılmasına bağlıdır. Tespit ve tescil kararından sonra, yapının temel izleri bulunarak, restitüsyon(orijinal hali) projesinin hazırlanması ve koruma bölge kurulunca uygun bulunması şartıyla, rekonstrüksiyon projesinin onaylanması ve yapılması mümkündür. hukuki olarak durum bu olmakla birlikte, korunması gereken ağaçların olduğu bir alanda bu türden bir yapılanma, yeşil dokunun korunması ve kayıp tarihi binanın yeniden kazanılması amaçlarının çatışması nedeniyle, hukuka uygun olmayacaktır. Okumaya devam et GEZİYE ÇIKAN HUKUK